Publicaties

Zijn ouderen een gevaar op de weg? Veroorzaken zij meer verkeersongevallen dan andere leeftijdsgroepen? Of zijn zij, door hun ervaring, juist veiliger verkeersdeelnemers? Wat hierover in de wetenschap bekend is, leest u hier.

Kenniscafé

Factsheets

  • Ouderen in het verkeer
  • Ouderen en infrastructuur (gearchiveerd)
  • Ouderen en Intelligente Transportsystemen (ITS) (gearchiveerd)

Verschenen (vak)artikelen

Wet- en regelgeving

Regeling eisen geschiktheid 2000
Eisen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen.
Naar de regeling »

CBR-brochures