Over

Prof. dr. Dick de Waard

Hoogleraar Verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Dick de Waard studeerde in 1989 af aan de Rijksuniversiteit Groningen (Psychologie-Functieleer). Daarna was hij werkzaam als onderzoeker bij het Verkeerskundig Studiecentrum.
In 1996 promoveerde hij op het proefschrift "The measurement of drivers' mental workload".
Dick is betrokken geweest bij een groot aantal projecten op het gebied van verkeer en gedrag, zoals onderzoek naar het effect van handhaving op snelheidsovertredingen, reactie van ouderen op nieuwe technologie, invoegggedrag van ouderen, bellen op de fiets en rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Dr. Ragnhild Davidse

SWOV

Dr. Ragnhild Davidse is hoofd van de afdeling ‘Gedrag in het Verkeer’ en coördineert het onderzoek naar het gedrag en de fysieke en mentale gesteldheid van verkeersdeelnemers in samenhang met de verkeersveiligheid. Daarnaast is zij specialist op het gebied van oudere verkeersdeelnemers en de mogelijkheden om hun verkeersveiligheid te verbeteren (wegontwerp, in-voertuigsystemen, educatie, rijgeschiktheidstesten) en expert in diepteonderzoek naar het ontstaan van verkeersongevallen.

Prof. dr. Wiebo Brouwer

Emeritus hoogleraar

Verkeersgeneeskunde en Neuropsychologie aan de Faculteit der Gedrags-en Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Wiebo Brouwer is een expert op het gebied van het testen en trainen van de rijgeschiktheid bij ouderen met cognitieve en visuele functiestoornissen en mensen met hersenaandoeningen.

Ruud Bredewoud

Hoofd Medische Zaken CBR

Ruud Bredewoud is arts en hoofd van de afdeling medische zaken van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). In die hoedanigheid is hij betrokken bij de beoordeling van de rijgeschiktheid van automobilisten.

drs. Marjolein Boele

SWOV

Marjolein Boele, MSc, doet onderzoek naar het gedrag van (oudere) fietsers en naar gemotoriseerde tweewielers. Ook is zij projectleider van het onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie. Marjolein is lid van de steering committee van de International Cycling Safety Conference.