Links en adressen

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland geeft voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, biedt ondersteuning en komt op voor betere zorg voor mensen met dementie. Deze stichting werkt nauw samen met regionale en landelijke zorginstellingen en zamelt geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek naar dementie.
Naar Alzheimer Nederland »

Blijf veilig mobiel

Een website iedereen voor iedereen die op de één of andere manier betrokken is bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en/of activiteiten met betrekking tot mobiliteit van senioren.
Naar Blijf veilig mobiel »

CBR

Het beoordelen van de rijvaardigheid en de medische geschiktheid van bestuurders, en van de vakbekwaamheid van professionals in de sector transport en logistiek: dat is de taak die het CBR uitvoert in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.
Naar CBR »

Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.
Naar Visio »